Odaberite pravu
karticu za sebe

Plaćajte po idealnim uslovima!

Kako oblikovati kredit prema sopstvenim potrebama?
Sa kreditnim karticama Komercijalne banke - rate, dužina otplate i kamatne stope iznosiće tačno onoliko koliko ste Vi zamislili. 
Jednostavnost procedure, fleksibilnost plaćanja: optimalne kreditne kartice za optimalne kreditne uslove!

Visa Revolving je kreditna internacionalno važeća kartica, koja se može koristiti za plaćanje robe i usluga kao i za podizanje gotovine, pri čemu korisnik kartice svoje obaveze izmiruje isključivo u dinarima, bez obzira na mesto nastanka transakcije.

DinaCard kreditna kartica Komercijalne banke omogućava različite modele kredititranja kroz DinaCard 3, DinaCard 6, DinaCard 12, DinaCard 24, prilagođene Vašim potrebama i mogućnostima.

MasterCard Installment kreditna kartica Komercijalne banke Vam omogućava plaćanje na 6, 9, 12 ili 24 jednakih mesečnih rata.

Na više od 1700 prodajnih mesta, korisnicima kreditnih kartica omogućeno je beskamatno plaćanje na više jednakih mesečnih rata.