Sms dopuna kredita

Sms dopuna kredita

SMS dopuna kredita mobilnog telefona

 

SMS dopuna kredita mobilnog telefona u DinaCard sistemu je komforno rešenje, kojim možete dopuniti PrePaid račun u bilo koje vreme i sa bilo kog mesta, u iznosu koji sami izaberete, čak i kada ste u romingu!
 
Dopunu PrePaid kredita može vršiti kako PrePaid tako i PostPaid korisnik, koji je u isto vreme i korisnik DinaCard kartice Banke.

Pogodnosti servisa:

 • verovatnoća da ostanete bez kredita je minimalna 
 • usluga je uvek dostupna, brza, laka i sigurna 
 • bez vremenskog i prostornog ograničenja - štedi vreme i novac
 • automatsko zaduženje tekućeg računa, bez podizanja gotovine
 • mogućnost uplate kredita mt drugim licima (članovima porodice, prijateljima i sl.) u istoj mreži

Pregled dostupnih mobilnih operatera prema brendu kartice:

 • DinaCard – mt:s

SMS plaćanje računa mobilnog telefona

SMS plaćanje računa  mobilnog telefona u DinaCard sistemu je brz i jednostavan način plaćanja PostPaid računa u bilo koje vreme i sa bilo kog mesta, bez dodatnih troškova i dodatnog angažovanja.  

Plaćanje PostPaid računa mogu vršiti PostPaid korisnici, koji su u isto vreme korisnici DinaCard kartice Banke.

Pogodnosti servisa:

 • pouzdan način redovnog plaćanja računa mobilnog telefona
 • usluga koja nije vremenski i prostorno ograničena - štedi vreme i novac
 • automatsko zaduženje tekućeg računa, bez podizanja gotovine
 • mogućnost plaćanja računa mt drugim licima (članovima porodice, prijateljima i sl.) u istoj mreži

Pregled dostupnih mobilnih operatera prema brendu kartice:

 • DinaCard – mt:s


Kako biste postali korisnik navedenih SMS usluga, neophodno je da obavite registraciju, odnosno popunite „Zahtev za korišćenje SMS servisa dopune kredita/plaćanja računa mobilnog telefona SMS-оm" i isti predate službeniku na šalteru Banke. U roku od 48 do 72 sati, dobijate tzv. mPIN, odnosno šifru kojom ćete ubuduće potvrđivati sve tranasakcije dopune Prepaid kredita/plaćanja PostPaid računa mobilnog telefona. 
mPIN generiše mobilni operater i isti dostavlja korisniku putem SMS. mPIN treba čuvati u tajnosti i ne treba ga otkrivati trećem licu. 
 
Procedura dopune PrePaid kredita/plaćanja PostPaid računa se inicira slanjem SMS poruke prema uputstvu koje se dobija u ekspozituri Banke nakon registracije.
SMS kojim inicirate zahtev za dopunu/plaćanje računa, kao i SMS potvrde transakcije su  potpuno besplatni za korisnika.

SMS plaćanje računa Elektrodistribucije Beograd

Svi korisnici DinaCard kartica, koji se kod Banke registruju za uslugu SMS plaćanja računa mobilnog telefona po mt:s broju mogu vršiti i plaćanje računa Elektrodistribucije Beograd.

Korisnik može platiti bilo koji iznos po izboru, dok je korisnicima registrovanim kod EDB-a na raspolaganju i mogućnost upitovanja mesečnog zaduženja i plaćanja tačnog iznosa tog zaduženja.

Za korisnike koji putem SMS-a žele da vrše plaćanje proizvoljnog iznosa, dovoljno je da budu registrovani za uslugu SMS plaćanja računa kod Banke.

Korisnici koji putem SMS-a žele da vrše plaćanje tačnog iznosa mesečnog zaduženja moraju biti registrovani kod EDB-a i kod Banke. Registracija za dobijanje iznosa mesečnog zaduženja vrši se u poslovnicama EDB, dok se registracija za SMS plaćanje računa (u okviru koje se koristi SMS plaćanje računa EDB) vrši u Banci.

Za korisnike koji su za uslugu SMS plaćanja računa kod Banke već registrovani, SMS plaćanje računa EDB je automatski omogućeno (nije potrebna posebna registracija kod Banke). Ukoliko žele plaćanje tačnog iznosa računa, a nisu registrovani kod EDB, dodatno se za dobijanje tačnog iznosa računa registruju u poslovnicama EDB. 

Plaćanje EDB računa inicira se slanjem SMS poruke prema uputstvu koje možete preuzeti ovdeili u najbližoj ekspozituri Banke.

Korišćenje usluge SMS plaćanja EDB računa naplaćuje se 6 dinara.