VISA
PLATINUM

Vreme je za Visa Platinum karticu!


Visa Platinum prestižna, jedinstvena kartica visokog kvaliteta koja pripada grupi Premium proizvoda, namenjena odabranoj grupi klijenata sa specifičnim životnim i poslovnim navikama, ugledom koji uživaju u društvu, visokom platežnom moći, čestim boravcima u inostranstvu...

Kako bi upravo ovi klijenti dobili mogućnost da na bolji i potpuniji način zadovolje svoje zahtevne potrebe, Komercijalna banka je kao prva banka u Srbiji započela izdavanje Visa Platinum kartice.

Šta dobijam uz karticu?
  • Primi novac bilo gde u svetu
  • Primi novac neograničen broj puta
  • Uplate u svim ekspoziturama
  • Onlajn uplate 24/7
  • Isplate na bankomatima i šalterima
  • Plaćanje na internetu
  • Plaćanje u zemlji i inostranstvu
  • SMS notifikacije
  • Putničko zdravstveno osiguranje za ceo svet Kompanije Dunav osiguranje a.d.o
Više informacija

Trošeći novac, gubite samo deo novca!

Visa Platinum kartica je internacionalno važeća kartica, kojom korisnici mogu plaćati robu i usluge na POS terminalima i podizati gotovinu na bankomatima i šalterima banaka, na svim mestima gde je istaknut VISA logo.
Funkcionisanje kartica je zasnovano na principu  odloženog plaćanja, na period od 15 do 45 dana, bez naplate kamate. Sve obaveze nastale u jednom mesecu korisnik izmiruje 15-og u narednom mesecu.

Kada se plaćanje vrši u zemlji, ukoliko je iznos beskontaktne transakcije manji od/ili iznosi 5.000,00 RSD nije neophodan unos PIN-a, dok ukoliko je iznos beskontaktne transakcije veći od 5.000,00 RSD neophodan je unos PIN-a

Obračunska valuta u odnosu na druge strane valute je EUR. Ukoliko se originalna valuta transakcije izvršena Karticom razlikuje od obračunske valute Banke (EUR), prilikom konverzije originalni iznos transakcije biće uvećan za 2%. Kurs zamene druge ino valute u valutu EUR ne definiše Banka.

Visa Platinum kartica poseduje čip modul, koji predstavlja najsavremeniji način zaštite podataka pružajući maksimalnu bezbednost.

Trošeći vreme, gubite deo života!

Korišćenje kartice podržano je servisima za dobijanje informacija o raspoloživom stanju i zaključenim transakcijama putem najsavremenijeg interaktivnog govornog sistema i SMS notifikacije.

Privilegije u kojima uživate čine Vaš život bogatijim!

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovima sa platnim karticama možete pogledati OVDE  

Svako zainteresnovano lice u ekspozituri Banke može besplatno preuzeti ponudu u vidu nacrta Okvirnog ugovora.

 

bezbednost upotrebe platnih kartica

Koristite besplatnu uslugu obaveštavanja o autorizaciji platne kartice putem SMS servisa Detaljnije >>

Preporučujemo da pre upotrebe platnih kartica pročitate savete koje smo pripremili u vezi čuvanja kartica i sprečavanja zloupotreba.

Saveti za čuvanje kartica