Veteran plus - krediti za penzionere

15.09.2017.
Veteran plus - krediti za penzionere

Komercijalna banka kreirala je novu ponudu gotovinskih dinarskih i kredita za refinansiranje namenjenih penzionerima.

Maksimalni iznos kredita je do 1,2 miliona dinara, rok otplate je do 120 meseci.

 

Obezbeđenje kredita čine menica korisnika kredita i polisa osiguranja života, gde troškove premije osiguranja života snosi Banka. Dodatne pogodnosti imaju vlasnici novog Kombank klasik tekućeg računa za penzionere.

 

Korisnici kredita mogu biti i klijenti drugih banaka, bez prenosa penzije.

 

Arhiva vesti