Produženje akcijske ponude dinarskih gotovinskih kredita i kredita za refinansiranje plasmana drugih banaka

Akcijska ponuda uslova odobravanja dinarskih gotovinskih kredita i kredita za refinansiranje plasmana drugih banaka

 

Svim svojim klijentima Komercijalna banka odobrava dinarske gotovinske kredite i kredite za refinansiranje plasmana drugih banaka sa rokom otplate do čak 120 meseci uz veoma povoljnu kamatnu stopu!


Krediti su namenjeni fizičkim licima u stalnom radnom odnosu i penzionerima.


Prilika koja se ne propušta!

 

Akcijska ponuda dinarskih gotovinskih kredita i kredita za refinansiranje plasmana drugih banaka traje do 28.02.2017. godine.

 

 

DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI I KREDITI ZA REFINANSIRANJE PLASMANA DRUGIH BANAKA

VRSTA KLIJENTA

KLIJENTI BANKE

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit, a max do RSD 1.500.000,00 -2.500.000,00

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

ROK OTPLATE

Do 99 i do 120 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

9,95%, fiksna

NA GODIŠNJEM NIVOU

– prvih 36 meseci otplate kredita

 

5,95% do 6,95% + 6M BELIBOR, promenljiva – nakon 36 meseci

 

Visina marže 5,95% do 6,95% je fiksna

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE NAKON ISTEKA 36 M.

Prvo usklađivanje kamatne stope vrši se po isteku fiksnog perioda uključujući i period obračuna interkalarne kamate, a potom na svakih šest meseci primenom vrednosti 6M BELIBOR-a koja je definisana na tržištu dva radna dana pre datuma usklađivanja

NAKNADA BANKE (% OD IZNOSA KREDITA)

2%

OBEZBEĐENJE KREDITA

Dve blanko menice korisnika kredita

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarima

 

 

PRIMER:

 

DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI I KREDITI ZA REFINANSIRANJE PLASMANA DRUGIH BANAKA

VRSTA KLIJENTA

KLIJENTI BANKE

IZNOS KREDITA

RSD 300.000,00

ROK OTPLATE

60 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

9,95%, fiksna

NA GODIŠNJEM NIVOU

– prvih 36 meseci otplate kredita

 

6M BELIBOR + 6,95%, promenljiva – nakon 36 meseci

 

Visina marže od 6,95% je fiksna

NAKNADA BANKE (2% OD IZNOSA KREDITA)

2% (RSD 6.000,00)

MESEČNI ANUITET

RSD 6.366,74 – prvih 36 m.

RSD 6.408,84 – nakon 36 m.

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 383.014,98

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

11,55%

OSTALI TROŠKOVI KOJI ULAZE U OBRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 100,00

 

Vrednost 6M BELIBOR-a iznosi 3,66%

Obračun je izvršen na dan 04.01.2017.god.

 

 

 

 

           *Reprezentativni primer je obračunat za redovne klijente Banke.
**Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segtmentacije klijenata Banke. Molimo vas da se za proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke.