Nakon opsežne pripreme i testiranja, postavljen je novi, osveženi i redizajniran web sajt Komercijalne banke, na staroj adresi www.kombank.com. Osim novog dizajna, sajt sadrži i tehnološka unapređenja, a povećan je i obim sadržaja. Nova prezentacija omogućava lakše snalaženje u sadržaju i jednostavnije pristupanje informacijama sa sajta.

Osnovni meni je pojednostavljen i podeljen u 4 osnovne kategorije - građani, privreda, mikro biznis i poljoprivreda. Organizacija menija omogućava da informacije o svim uslugama i proizvodima Banke budu lakše dostupne, što je veoma bitno, s obzirom na činjenicu da je tokom prethodnih godina sadržaj sajta narastao na 2.500 strana.

Najznačajnija promena na sajtu je tzv. „responsive“ dizajn, a to znači da se izgled sajta sam prilagođava uređaju sa koga mu se pristupa. Bez obzira da li se pristupa sa desktop i laptop računara, tableta ili mobilnog telefona, responsive sajt zadržava svoju strukturu, dizajn i vizuelno rešenje. Tehnološka unapređenja omogućila su i da se sadržaji lakše dele na društvenim mrežama.

Sa početne stranice je, kao i do sada, moguće pristupiti e-bankingu, najnovijim informacijama o aktivnostima Komercijalne banke, informacijama o kursu, web prezentacijama Komercijalne banke Budva i Komercijalne banke Banja Luka i događajima u Kombank areni. Sajt ima i verziju na engleskom jeziku.