Ino čekovi

Kad dođe vreme da unovčite ček...

Komercijalna banka otkupljuje bankarske, putničke, penzijske čekove, kao i čekove pravnih i fizičkih lica, po veoma povoljnim uslovima. 

Klijenti mogu da naplate odmah, putničke čekove iznosa do USD 1.000,00,  bankarske čekove iznosa do USD 250,00, kao i penzijske čekove do 1.000,00 EUR/USD , i to 

  • pologom na deviznu partiju i isplatom u valuti ili
  • otkupom u dinarskoj protivvrednosti.

U ostalim slučajevima, vrši se polog čeka na deviznu partiju, radi provere pokrića kod ino banke ili slanje na naplatu (inkaso). Isplata čeka vrši se po prijemu pokrića od ino banke, u efektivi ili dinarima, prema želji klijenta.

Napomena: Zbog prestanka pružanja usluga od strane korespodentske Banke, Komercijalna banka u određenom vremenskom periodu neće biti u mogućnosti da vrši prijem ino čekova koji glase na valutu USD, bez obzira na vrstu čeka.

Prilikom otkupa čekova Banka naplaćuje naknadu predvidjenu Tarifom naknada Banke.


Vrsta usluge

Naknada

 Otkup ino-čeka preko menjačnice

2,00% min RSD 200,00

 Polog na deviznu partiju:

 

- isplata u efektivi - odmah po prezentaciji

1,50% min RSD 200,00

- isplata  po isteku određenog roka 
(dobijenog odobrenja)

1,00% min RSD 200,00

- isplata penzionog čeka

0,50%   

 Inkaso (naplata) ino-čekova

2,00% minRSD 600,00 odmah po prijemu čeka + troškovi ino banke


Banka vrši i prodaju nostro čekova, za plaćanje robe i usluga u inostranstvu. Na osnovu zahteva klijenta, čekovi mogu glasiti:

  • na valutu EUR ili USD u izdanju Deutche Bank uz naznaku Komercijalne banke kao agenta ili
  • na valutu CAD u izdanju Royal Bank of Canada.

Ovakva plaćanja prema inostranstvu, vrše se u skladu sa odredbama Zakona o deviznom poslovanju, uz prezentovanje odgovarajuće dokumentacije. 

Provizije za ovu vrstu posla predviđene su Tarifom naknada Banke.


Vrsta usluge

Naknada

Izdavanje nostro čekova

1,50% min RSD 200,00 po čeku

Anuliranje čekova

troškovi ino banke