Kako postati klijent

Ko može biti vlasnik tekućeg računa u Banci?

Svi pravni subjekti registrovani kod Agencije za privredne registre, suda i nadležnog ministarstva registrovani na osnovu akta o osnivanju ili na osnovu zakona. 

Koje pogodnosti imaju vlasnici tekućih računa i lica ovlašćena po njihovim računima?

Omogućeno je:

  • brzo i efikasno obavljanje platnog prometa u mreži Banke uz minimalne troškove poslovanja
  • obavljanje elektronskog platnog prometa: 24 sata dnevno kroz korišćenje savremenih kanala elektronskog bankarstva
  • korišćenje dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu

Koliko iznosi naknada za otvaranje tekućeg računa ?

Otvaranje računa je bez naknade.

Kolika je naknada za vođenje tekućeg računa?


U zavisnosti od načina preuzimanja izvoda, mesečna naknada za vođenje računa iznosi:

Način izdavanja Naknada (mesečno)
e-mail i/ili e-bankom i/ili korišćenjem SMS servisa Banke 390 dinara
šalter Banke i/ili fah i/ili korišćenjem  SMS servisa Banke  490 dinara


Ovlašćena lica

Mogu biti sva lica koje zakonski zastupnik privrednog subjekta imenuje za raspolaganje sredstvima na računu.