Kombank Agrar krediti za kupovinu, izgradnju i dogradnju objekata

Ukoliko Vam je potreban novi ambar ili je potrebno obnoviti stari, Komercijalna banka Vam nudi kredite za kupovinu, izgradnju i dogradnju poljoprivrednih objekata.

 

KOMBANK AGRAR KREDITI ZA KUPOVINU, IZGRADNJU I DOGRADNJU POLJOPRIVREDNIH OBJEKATA - DINARSKI KREDITI

KOMBANK AGRAR KREDITI ZA KUPOVINU, IZGRADNJU I DOGRADNJU POLJOPRIVREDNIH OBJEKATA - DINARSKI KREDITI

NAMENA

 

 

 

 

kupovina, izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija poljoprivrednih objekata

izgradnja i kupovina objekata i opreme za skladištenje, doradu i preradu poljoprivrednih proizvoda

legalizacija izgrađenih poljoprivrednih objekata

refinansiranje kredita za kupovinu, izgradnju i dogradnju u drugim bankama

refinansiranje sopstvene investicije izvršene u periodu od maksimalno 6 meseci pre podnošenja zahteva

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

ROK OTPLATE

do 36 meseci

GREJS PERIOD

do 12 meseci

NAČIN OTPLATE

   mesečne/3-mesečne/6-mesečne/godišnje rate

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

22% Fiksna

METOD OBRAČUNA KAMATE

proporcionalni metod obračuna kamate

NAKNADE

  • Naknada za obradu zahteva:

2% na odobren iznos kredita, jednokratno

  • Naknada za prevremenu otplatu:

1% od iznosa prevremeno otplaćenog kredita i to ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,50% ukoliko je navedeni period kraći, uz uslov da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od RSD 1.000.000,00.

IZNOS KREDITA

  min. EUR 1.000,00 u dinarskoj protivvrednosti

 

  max. u skladu sa kreditnom sposobnošću

OBEZBEĐENJE KREDITA

Tri blanko sopstvene menice i • Hipoteka na zemljištu po redosledu upisa prihvatljiva za Banku u odnosu iznosa kredita i hipoteke 1:1,5 na teritoriji Vojvodine (samo za prve IV klase zemljišta) ili 1:2 u ostalim područjima

PRIMER:

KOMBANK AGRAR KREDITI ZA KUPOVINU, IZGRADNJU I DOGRADNJU POLJOPRIVREDNIH OBJEKATA - DINARSKI KREDITI

IZNOS KREDITA

RSD 500.000,00

ROK OTPLATE

36 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

22% Fiksna

NAKNADA BANKE (2% OD IZNOSA KREDITA)

RSD 10.000,00

MESEČNA RATA

RSD 13.888,89

OBEZBEĐENJE KREDITA

Tri menice korisnika kredita i hipoteka na zemljištu

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 150,00

TROŠKOVI POTVRDE ZA PIO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

RSD 580,00

TROŠKOVI UPISA HIPOTEKE

RSD 20.000,00

TROŠKOVI IZDAVANJA LISTA NEPOKRETNOSTI

RSD 1.208,87

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

RSD 12.088,72

TROŠKOVI OVERE ZALOŽNIH IZJAVA

RSD 10.080,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 669.583,34

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

36,48%

Obračun je izvršen na dan 14.04.2015. godine

KOMBANK AGRAR KREDITI ZA KUPOVINU, IZGRADNJU I DOGRADNJU POLJOPRIVREDNIH OBJEKATA SA DEVIZNOM KLAUZULOM U EUR

KOMBANK AGRAR KREDITI ZA KUPOVINU, IZGRADNJU I DOGRADNJU POLJOPRIVREDNIH OBJEKATA SA DEVIZNOM KLAUZULOM U EUR

NAMENA

 

 

 

 

kupovina, izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija poljoprivrednih objekata

izgradnja i kupovina objekata i opreme za skladištenje, doradu i preradu poljoprivrednih proizvoda

legalizacija izgrađenih poljoprivrednih objekata

refinansiranje kredita za kupovinu, izgradnju i dogradnju u drugim bankama

refinansiranje sopstvene investicije izvršene u periodu od maksimalno 6 meseci pre podnošenja zahteva

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE KREDITA

EUR – srednji kurs NBS

ROK OTPLATE

do 120 meseci

GREJS PERIOD

do 12 meseci

NAČIN OTPLATE

   mesečne/3-mesečne/6-mesečne/godišnje rate

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

   šestomesečni EURIBOR  + 11,0%, promenljiva

METOD OBRAČUNA KAMATE

proporcionalni metod obračuna kamate

 

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Usklađivanje kamatne stope vrši se dva puta godišnje, na svakih šest meseci, počevši od datuma puštanja kredita/prve tranše kredita u korišćenje, primenom vrednosti šestomesečnog EURIBORA koji je definisan na tržištu dva radna dana pre poslednjeg dana u mesecu koji prethodi mesecu usklađivanja kamatne stope.

NAKNADE

  • Naknada za obradu zahteva:

2% na odobren iznos kredita, jednokratno

  • Naknada za prevremenu otplatu:

Ukoliko je namena kupovina nepokretnosti:

1% od iznosa prevremeno otplaćenog kredita i to ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,50% ukoliko je navedeni period kraći, uz uslov da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od RSD 1.000.000,00. Ostale namene bez naknade

IZNOS KREDITA

  min. EUR 1.000,00 u dinarskoj protivvrednosti

 

  max. u skladu sa kreditnom sposobnošću

OBEZBEĐENJE KREDITA

Tri blanko sopstvene menice i • Hipoteka na zemljištu po redosledu upisa prihvatljiva za Banku u odnosu iznosa kredita i hipoteke 1:1,5 na teritoriji Vojvodine (samo za prve IV klase zemljišta) ili 1:2 u ostalim područjima

PRIMER:

KOMBANK AGRAR KREDITI ZA KUPOVINU, IZGRADNJU I DOGRADNJU POLJOPRIVREDNIH OBJEKATA SA DEVIZNOM KLAUZULOM U EUR

IZNOS KREDITA

EUR 5.000,00

ROK OTPLATE

120 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE KREDITA

EUR – srednji kurs NBS

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

šestomesečni EURIBOR  + 11,0%, promenljiva

NAKNADA BANKE (2% OD IZNOSA KREDITA)

EUR 100,00

MESEČNA RATA

EUR 41,67

OBEZBEĐENJE KREDITA

Tri menice korisnika kredita i hipoteka na zemljištu

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 150,00

TROŠKOVI POTVRDE ZA PIO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

RSD 580,00

TROŠKOVI UPISA HIPOTEKE

RSD 20.000,00

TROŠKOVI IZDAVANJA LISTA NEPOKRETNOSTI

RSD 1.208,87

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

RSD 12.088,72

TROŠKOVI OVERE ZALOŽNIH IZJAVA

RSD 10.080,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 7.782,60

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

17,28%

Obračun je izvršen na dan 24.09.2015. godine

* vrednost 6M EURIBOR-a na dan 31.08.2015. godine iznosi 0,039%