Kontakt

Kontaktirajte nas!

 

Pozivom na brojeve telefona Kontakt centra 011 20 18 600 ili 0700 800 900, kao i slanjem e-mail poruke na adresu kontakt.centar@kombank.com, na lak, brz i jednostavan način dobićete sve potrebne informacije u vezi proizvoda kao i pomoć pri korišćenju usluga Komercijalne banke.

 

Pored poziva upućenih Kontakt centru, možete nas kontaktirati i na direktne brojeve telefona poslovnih sektora.

 

Sektor poslova sa privredom 
telefon: +381 11/3029582, fax: +381 11/3346810

Sektor poslova sa klijentima-stanovništvom 
telefon: +381 11/2018600, fax: +381 11/3339160

Sektor upravljanja sredstvima 
telefon: +381 11/3339001, fax: +381 11/3339160

Sektor platnog prometa 
telefon: +381 11/3339090, fax: +381 11/3339196

Sektor marketinga 
telefon: +381 11/3080284, fax: +381 11/3080214

Sektor finansija i računovodstva 
telefon: +381 11/3339400, fax: +381 11/3339395

Sektor za IT planiranje i razvoj 
telefon: +381 11/3080210, fax: +381 11/2458624

Sektor za IT operacije i podršku 
telefon: +381 11/3080210, fax: +381 11/2458624

Sektor pravnih poslova 
telefon: +381 11/3080365, fax: +381 11/2437768

Sektor ljudskih resursa 
telefon: +381 11/3080365, fax: +381 11/2437768

Sektor tehničko operativnih poslova 
telefon: +381 11/3339011, fax: +381 11/3441335

Sektor unutrašnje revizije 
telefon: +381 11/6149299

Sektor hartija od vrednosti i finansijskih tržišta 
telefon: +381 11/3339001, fax: +381 11/3339140 i 3339157

Sektor finansijskih institucija 
telefon: +381 11/3339001, fax: +381 11/3339160

Funkcija upravljanja rizicima 
telefon: +381 11/3029642, fax: +381 11/3238823