Krediti iz kreditne linije Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD)

Kreditna linija Evropske banke za obnovu i razvoj - EBRD

KREDITNA LINIJA EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

Korisnici kredita

- mala, srednja i velika preduzeća prema standardima EU (manje od 250 zaposlenih, godišnji obrt do 50 miliona evra)

Namena kredita

- finansiranje obrtnih sredstava
- finansiranje izvoza
- finansiranje zaliha
- finansiranje potraživanja
- kupovina opreme, mašina, vozila
- kupovina, izgradnja poslovnog prostora
- refinansiranje sopstvene investicije realizovane u prethodnih 12 meseci
- ostale namene

Iznos kredita

 

- u skladu sa kreditnom sposobnošću, minimalni iznos kredita EUR 100.000,00

Kamatna stopa

- u zavisnosti od veličine klijenta, stepena saradnje sa Bankom, ocene finansijske situacije klijenta kao i ponuđenih sredstava obezbeđenja

Valuta

- dinari sa valutnom kaluzulom u EUR

Rok otplate kredita

- do 48 meseci (uključujući grejs period) za kredite za obrtna sredstva
- do 60 meseci (uključujući grejs period) za kredite za investicije

Grace period

- do 9 meseci za kredite za obrtna sredstva
- do 12 meseci za kredite za investicije

Otplata kredita

- u mesečnim/tromesečnim ratama