Krediti za penzionere

Krediti su namenjeni penzionerima klijentima Banke i penzionerima koji nisu klijenti Banke.

Obezbeđenje kredita čine menica korisnika kredita i polisa životnog osiguranja. Troškove životnog osiguranja snosi Banka.

 

Dinarski gotovinski krediti i krediti za refinansiranje sa životnim osiguranjem, uslovi i primer

DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI I KREDITI ZA REFINANSIRANJE SA ŽIVOTNIM OSIGURANJEM NAMENJENI PENZIONERIMA

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit, a max do RSD 700.000,00

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

ROK OTPLATE

Do 60 meseci

 

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

13,95% fiksna

NAKNADA BANKE (% OD IZNOSA KREDITA)

Penzioneri klijenti Banke – 1% od iznosa kredita

Penzioneri koji nisu klijenti Banke – 2% od iznosa kredita

Penzioneri klijenti Banke – Korisnici Kombank Klasik Seta – bez naknade

OBEZBEĐENJE KREDITA

Menica korisnika kredita

Polisa životnog osiguranja kompanije Generali a.d.o. vinkulirana u korist Banke

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarima

 

 

PRIMER:

KREDITI ZA PENZIONERE KLIJENTE BANKE

IZNOS KREDITA

RSD 200.000,00

ROK OTPLATE

60 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

13,95% fiksna

NAKNADA BANKE (1% OD IZNOSA KREDITA)

RSD 2.000,00

MESEČNI ANUITET

RSD 4.648,47

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 278.908,20

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

15,49%

OSTALI TROŠKOVI KOJI ULAZE U OBRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE

RSD 50,00

 

KREDITI ZA PENZIONERE KOJI NISU KLIJENTI BANKE

IZNOS KREDITA

RSD 200.000,00

ROK OTPLATE

 

60 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

 

13,95% fiksna

NAKNADA BANKE (2% OD IZNOSA KREDITA)

RSD 4.000,00

MESEČNI ANUITET

 

RSD 4.648,47

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

 

RSD 278.908,20

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

 

16,02%

OSTALI TROŠKOVI KOJI ULAZE U OBRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE

RSD 50,00

Obračun je izvršen na dan 04.01.2016.god.

KREDITI ZA PENZIONERE KLIJENTE BANKE – KORISNIKE KOMBANK KLASIK SETA

IZNOS KREDITA

RSD 200.000,00

ROK OTPLATE

60 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

13,95% fiksna

NAKNADA BANKE

Bez naknade

MESEČNI ANUITET

RSD 4.648,47

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 278.908,20

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

14,96%

OSTALI TROŠKOVI KOJI ULAZE U OBRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE

RSD 50,00

Obračun je izvršen na dan 01.12.2016.god.