Pos terminali

Komercijalna banka se, pored izdavanja platnih kartica, bavi i poslovima prihvatanja platnih kartica, odnosno razvijanjem akceptantske mreže.

Kao rezultat pokazatelja poslovanja klijenata i ispunjenosti utvrđenih kriterijuma, definiše se oblik vlasništva POS terminala.

POS terminali podržavaju prihvatanje DinaCard, VISA i MasterCard/Maestro platnih kartica, svih domaćih  i stranih izdavalaca, kao i čip kartica.