|Crna Gora |BiH |Meni najbliža |Kombank mBank |posao |kontakt |mapa sajta |RSS |english


INFORMACIJE
senka
Komercijalna banka na LinkedIn-u Komercijalna banka na Google+-u Komercijalna banka na Facebook-u Komercijalna banka na Twitter-u Komercijalna banka na YouTube-u
english version  pošalji tekst  odštampaj tekst

Devizna štednja


Postanite i vi jedan od zadovoljnih klijenata Komercijalne banke!
Otvorite devizni račun u skladu sa vašim potrebama i mogućnostima!
Komercijalna banka nudi izuzetno povoljne kamatne stope na deviznu štednju.
Otvaranje deviznog računa Banka vrši na vaš zahtev, besplatno, u svim ekspoziturama Banke, uz prezentaciju važećeg identifikacionog dokumenta.

Devizni štedni ulozi po ročnosti mogu biti:
 • po viđenju i
 • oročeni
Banka je, za vaše potrebe, kreirala različite modele oročene štednje:
 • štednja oročena po redovnim uslovima
 • rentna štednja
 • cvrčak štednja
Primljene depozite fizičkih lica Banka vodi u valuti u kojoj su deponovani, bez dodatne indeksacije.

Štednja po viđenju

Ukoliko želite da svojim deviznim sredstvima raspolažete u svakom trenutku odlučite se za štednju po viđenju. Na istu možete položiti sledeće vrste valuta: EUR, AUD, CAD, DKK, JPY, NOK, RUB, SEK, CHF, GBP i USD.
Pored ličnih uplata, štedni ulozi po viđenju mogu vam koristiti za prilive kako iz inostranstva (loro doznake i ino čekove), tako i iz zemlje (po osnovu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, zakupa stana ili poslovnog prostora i drugo). Banka vrši otvaranje i namenskih računa po viđenju u svrhu prijema ino penzije, korišćenja platnih kartica, trgovanja hartijama od vrednosti i dr.

Važeća nominalna kamatna stopa za deviznu štednju po viđenju je 0,15% za valutu EUR, 0,05% za valutu CHF a za sve ostale valute koje Banka prima na polog 0,10%. Efektivna kamatna stopa na devizne štedne uloge iskazuje se u visini nominalne kamatne stope umanjene za 15% poreza na prihod od kapitala koji Banka plaća u ime i za račun klijenta prilikom pripisa kamate i za valutu EUR iznosi 0,13%, za valutu CHF iznosi 0,05% a za sve ostale valute 0,08%.

Na sredstva devizne štednje građana, Banka obračunava i pripisuje kamatu u devizama na kraju kalendarske godine, primenom konformnog metoda obračuna. Kamatna stopa je fiksna.

Reprezentativni primer

Štednja oročena po redovnim uslovima


Svoja devizna sredstva možete položiti na oročenu štednju u valutama EUR, USD i GBP na periode od 1, 3, 6, 12, 24 i 36 meseci dok valutu CHF možete oročiti na periode od 1, 3, 6 i 12 meseci.

Za oročavanje deviznih sredstava Banka je ustanovila minimalni iznos 100 EUR ili protivvrednost u drugim valutama.
Klijent, vlasnik oročenog depozita prema uslovima iz prethodnog stava, ima pravo da ga Banka 15 dana pre isteka roka oročenja obavesti o roku na koji se produžava ugovor i o novoj kamatnoj stopi, kao i pravo da ugovor raskine najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tog obaveštenja i to bez naknade i uz kamatu ugovorenu za istekli oročeni period.
Oročeni štedni ulozi po isteku inicijalnog rokase automatski prenose na štednju po viđenju. Po dospeću poslednjeg uloga štedni račun se automatski likvidira.
U izuzetnim slučajevima isplata je moguća i pre isteka ugovorenog roka, uz korekciju kamate, saglasno uslovima navedenim u konkretnom Ugovoru.

Pregled kamatnih stopa koje važe do 15.09.2014. za oročene depozite po redovnim uslovima u zavisnosti od roka za valute EUR, USD, GBP i CHF:

Rok

Kamatne stope na godišnjem nivou

EUR

USD

GBP

CHF

1 mesec

NKS

0,20%

0,10%

0,25%

0,05%

EKS

0,17%

0,08%

0,21%

0,05%

3 meseca

NKS

1,05%

0,60%

0,50%

0,15%

EKS

0,89%

0,51%

0,42%

0,13%

6 meseci

NKS

1,45%

0,80%

0,75%

0,25%

EKS

1,23%

0,68%

0,64%

 0,21%

12 meseci

NKS

2,05%

1,40%

1,00%

0,35%

EKS

1,74%

1,19%

0,85%

0,30%

24 meseca

NKS

2,80%

1,50%

1,00%

-

EKS

2,38%

1,28%

0,85%

-

36 meseci

NKS

3,10%

1,70%

1,00%

-

EKS

2,65%

1,45%

0,85%

-

NAPOMENA: Kamatne stope su date na godišnjem nivou. Efektivna kamatna stopa (EKS) na devizne štedne uloge iskazuje se u visini nominalne kamatne stope umanjene za 15% poreza na prihod od kapitala koji Banka plaća u ime i za račun klijenta prilikom pripisa kamate. Na oročene devizne depozite Banka primenjuje fiksnu kamatnu stopu uz primenu konformnog metoda obračuna.

Pregled kamatnih stopa koje važe od 15.09.2014. za oročene depozite po redovnim uslovima u zavisnosti od roka za valute EUR, USD, GBP i CHF:

Rok

Kamatne stope na godišnjem nivou

EUR

USD

GBP

CHF

1 mesec

NKS

0,20%

0,10%

0,25%

0,05%

EKS

0,17%

0,08%

0,21%

0,05%

3 meseca

NKS

0,60%

0,40%

0,50%

0,15%

EKS

0,51%

0,34%

0,42%

0,13%

6 meseci

NKS

1,00%

0,60%

0,75%

0,25%

EKS

0,85%

0,51%

0,64%

 0,21%

12 meseci

NKS

1,60%

1,20%

1,00%

0,35%

EKS

1,36%

1,02%

0,85%

0,30%

24 meseca

NKS

1,90%

1,30%

1,00%

-

EKS

1,62%

1,11%

0,85%

-

36 meseci

NKS

2,40%

1,50%

1,00%

-

EKS

2,05%

1,27%

0,85%

-


NAPOMENA: Kamatne stope su date na godišnjem nivou. Efektivna kamatna stopa (EKS) na devizne štedne uloge iskazuje se u visini nominalne kamatne stope umanjene za 15% poreza na prihod od kapitala koji Banka plaća u ime i za račun klijenta prilikom pripisa kamate. Na oročene devizne depozite Banka primenjuje fiksnu kamatnu stopu uz primenu konformnog metoda obračuna.

Reprezentativni primer

Devizni štedni trajni nalog

Uvažavajući vaše vreme i novac, Komercijalna banka vam je omogućila da uz Devizni trajni nalog štedite ili plaćate svoje obaveze bez dolaska u Banku! Vi samo izaberite koliko novca i kada želite da Banka prenosi sa vašeg tekućeg dinarskog ili deviznog računa, na vaš štedni devizni račun.
Minimalan iznos pojedinačnog deviznog trajnog naloga je EUR 30.

Trajni nalog
kontakt telefon  
Kontakt centar: 0700 800 900
kontakt email  
29.8.2014

info
 • Tekuci racun
 • Dinarska štednja
 • Devizna štednja
 • Rentna štednja
 • Cvrcak štednja
 • Platne kartice
 • senka
  vaze od 27.06.2014.
  senka
  *** Preuzimanje besplatnog Adobe Reader programa
  Uslovi korišćenja
  osi.kombank.com | m.kombank.com

  Copyright © 1998-2014 Komercijalna banka a.d. Beograd
  Linkmedia
  vrh strane