Visa classic

Debitna internacionalno važeća kartica koju možete koristiti za plaćanja robe i usluga na prodajnim mestima, kao i za podizanje gotovine na bankomatima i šalterima banaka na kojima je istaknut VISA logo.
Za podizanje gotovine na šalterima i bankomatima Komercijalne banke, provizija se ne naplaćuje.

Da biste postali korisnik Visa Classic, neophodno je da otvorite tekući i namenski devizni račun u Banci.

Visa Classic kartica funkcioniše po principu on-line autorizacije, što znači da korisnik raspolaže iznosom sredstava po tekućem računu kada karticu koristi u zemlji, odnosno iznosom sredstava (isključivo u valuti EUR) po namenskom deviznom računu kada karticu koristi u inostranstvu.

Pored osnovne, korisnik može zahtevati izdavanje do dve dodatne kartice (koje su vezane za račune korisnika osnovne kartice).Korisnik kartice u ekspozituri Banke može besplatno preuzeti Ponudu i nacrt teksta Ugovora. 

Preporučujemo!

Saveti za čuvanje kartica i sprečavanje zloupotrebe
Besplatnu uslugu obaveštavanja o autorizaciji platne kartice putem SMS servisa u cilju prevencije zloupotrebe Detaljnije >>>