POLJOPRIVREDA

Poljoprivreda je prepoznata od strane Komercijalne banke kao važan sektor za koje smo kreirali specijalnu ponudu usluga i proizvoda koji će pružiti sigurnost i nove mogućnosti.

U nameri da budemo pouzdan partner pripremili smo Kombank agrar kredite koji su prilagođeni potrebama poljoprivrednika i ekspoziture koje se posebno bave poljoprivrednom.