Brokersko-dilerski poslovi

Brokersko-dilerski poslovi

Komercijalna banka AD Beograd kao član Beogradske berze, Centralnog registra i kliringa hartija od vrednosti, Fonda za zaštitu investitora, svojim klijentima može da ponudi po povoljnim uslovima, kvalitetno i sigurno, sledeće investicione usluge:

 

Otvaranje računa po osnovu obveznica devizne štednje

Obaveštenje građanima koji su ostvarili pravo na obveznice po osnovu devizne štednje položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbiji i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ.

Građani mogu da otvore sve neophodne račune (vlasnički, namenski devizni, redovni devizni) u mreži ekspozitura Komercijalne Banke AD Beograd (spisak ekspozitura je na kraju ovog obaveštenja), uključujući i ekspozituru Banke u Beogradu u ulici Brankova 34, koja se nalazi u neposrednoj blizini Uprave za javni dug, Ministarstva finansija (u okviru iste zgrade), koje izdaje Rešenja o pravu na isplatu devizne štednje.

Građani iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore, nakon uplate deviznih sredstva na devizni račun u Komercijalnoj banci po osnovu stečenih obveznica, mogu da izvrše transfer sredstava u matične države po najpovoljnijim uslovima. Nakon sticanja uslova za promet obveznica na tržištu u Srbiji, Banka će i ovu vrstu usluge biti u mogućnosti da ponudi svojim klijentima.

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefone:

+381 11 333-9033

+381 11 333-9022

+381 11 333-9057

+381 11 333-9629

ili putem e-maila:

brokeri@kombank.com               

custody@kombank.com

Spisak ovlascenih ekspozitura za poslove sa hartijama od vrednosti

 

Obaveštenje akcionarima za isplatu dividendi

 

Komercijalna banka AD Beograd, ovim putem poziva sve svoje akcionare koji nisu imali otvorene novčane račune i/ili nisu primili novčana sredstva po osnovu isplate dividendi Banke zaključno sa poslovnom 2019. godinom, da se obrate Komercijalnoj Banci AD Beograd, radi dostave dokumentacije potrebne za isplatu dividende Banke:

 

Kontakt telefon:
011/333-9022

 

E-mail adrese:
custody@kombank.com  
brokeri@kombank.com

 

komercijalna banka kombank trader

Kontakt:
Direktor Odeljenja:
Nina Kadija, tel: +381 11 333 9057; e-mail: nina.kadija@kombank.com

Kontrolor:
Aleksandra Jelača,
tel: +381 11 333 9030; e-mail: aleksandra.jelaca@kombank.com

Brokerski poslovi:
- Ljiljana Šegrt Jovanović, tel: +381 11 333 9033; e-mail: lj.segrt-jovanovic@kombank.com
- Vladimir Miletić, tel: +381 11 333 9048; e-mail: vladimir.miletic@kombank.com

Dilerski poslovi:
Stanica Blagojević, tel: +381 11 333 9031; e-mail: stanica.blagojevic@kombank.com

Korporativna agentura:
Marina Branković, tel: +381 11 333 9140; e-mail: marina.brankovic@kombank.com
Fax: 011 33 39 157
e-mail: brokeri@kombank.com

 

Broj telefona za telefonsko ispostavljanje naloga je  +(381) 11  201 85 88.