Brokersko-dilerski poslovi

Brokersko-dilerski poslovi

Komercijalna banka AD Beograd kao član Beogradske berze, Centralnog registra i kliringa hartija od vrednosti, Fonda za zaštitu investitora, svojim klijentima može da ponudi po povoljnim uslovima, kvalitetno i sigurno, sledeće investicione usluge:

 

Obaveštenje građanima koji su ostvarili pravo na obeštećenje za oduzetu imovinu u vidu akontacije obeštećenja i u vidu državnih obveznica, a po osnovu Rešenja o obeštećenju Agencije za restituciju

Obaveštavaju se građani koji su primili Rešenje o obeštećenju Agencije za restituciju, da sve neophodne račune:

  • Dinarski račun;
  • Namenski devizni račun;
  • Vlasnički račun hov,

mogu da otvore u mreži ekspozitura Komercijalne Banke AD Beograd širom Srbije (spisak ekspozitura je na kraju ovog obaveštenja).

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefone:

+381 11 333-9022

+381 65 9560-753

+381 65 9568-353

+381 11 333-9393

ili putem e-maila:

custody@kombank.com

Spisak ovlašćenih ekspozitura za poslove sa hartijama od vrednosti:

https://www.kombank.com/pdf/Spisak%20ovlascenih%20ekspozitura%20za%20poslove%20sa%20hartijama%20od%20vrednosti.pdf

 

Obaveštenje akcionarima za isplatu dividendi

 

Komercijalna banka AD Beograd, ovim putem poziva sve svoje akcionare koji nisu imali otvorene novčane račune i/ili nisu primili novčana sredstva po osnovu isplate dividendi Banke zaključno sa poslovnom 2019. godinom, da se obrate Komercijalnoj Banci AD Beograd, radi dostave dokumentacije potrebne za isplatu dividende Banke:

 

Kontakt telefon:
011/333-9022

 

E-mail adrese:
custody@kombank.com  
brokeri@kombank.com

 

komercijalna banka kombank trader

Kontakt:
Direktor Odeljenja:
Nina Kadija, tel: +381 11 333 9057; e-mail: nina.kadija@kombank.com

Kontrolor:
Aleksandra Jelača,
tel: +381 11 333 9030; e-mail: aleksandra.jelaca@kombank.com

Brokerski poslovi:
- Ljiljana Šegrt Jovanović, tel: +381 11 333 9033; e-mail: lj.segrt-jovanovic@kombank.com
- Vladimir Miletić, tel: +381 11 333 9048; e-mail: vladimir.miletic@kombank.com

Dilerski poslovi:
Stanica Blagojević, tel: +381 11 333 9031; e-mail: stanica.blagojevic@kombank.com

Korporativna agentura:
Marina Branković, tel: +381 11 333 9140; e-mail: marina.brankovic@kombank.com
Fax: 011 33 39 157
e-mail: brokeri@kombank.com

 

Broj telefona za telefonsko ispostavljanje naloga je  +(381) 11  201 85 88.