Izveštaj o izvršenim transakcijama van berze - Komercijalna banka

Izveštaj o izvršenim transakcijama van berze - Komercijalna banka
Arhiva izveštaja o izvršenim transakcijama van berzeU skladu sa članovima 125; 126; i 185. Zakona o tržištu kapitala, Komercijalna banka AD Beograd objavljuje podatke o izvršenim transakcijama van berze. Ovi podaci se odnose na sve finansijske instrumente koji su kotirani na Beogradskoj berzi, trgovina istima je izvršena van Beogradske berze, a posredni ili neposredni učesnik je bila Komercijana banka AD Beograd.

 

 

ODELJENJE ZA BROKERSKO-DILERSKE POSLOVE
SEKTOR HOV I FINANSIJSKIH TRŽIŠTA
Makedonska 29, 11000 Beograd 
Tel: 011 33 39 031, 011 33 39 033
Fax: 011 33 39 157 
e-mail: brokeri@kombank.com