Nove funkcionalnosti na bankomatima

Nove funkcionalnosti na bankomatima

Poštovani klijenti,

 

Obaveštavamo Vas da će od 31.05.2018. godine Komercijalna banka AD Beograd svojim klijentima pored postojećih omogućiti i nove funkcionalnosti na bankomatima Banke, na određenim lokacijama.

 

Kako biste imali mogućnost da koristite nove usluge, potrebno je da budete klijent Komercijalne banke i korisnik platne kartice izdanja Komercijalne banke.

 

Platna kartica, uz ispravan unos i potvrdu PIN-a, na bankomatu sa novim funkcionalnostima služi isključivo za autentifikaciju klijenta, nakon čega je klijentu omogućen pristup dodatnim uslugama:

 

UPLATA GOTOVOG NOVCA RSD i EUR na lični račun

 

Uplatu dinara moguće je obaviti debitnom platnomkarticom (Visa Electron, Visa payWave, Visa Classic, DinaCard klasik, Maestro, Mastercard Debit Contactless Standard, Mastercard Debit Contactless Gold), debitnom sa odloženim plaćanjem (Visa Gold, Visa Platinum, DinaCard Co-branding KB DIS, Mastercard Standard, Mastercard Gold), kreditnom (DinaCard kreditna, Visa Revolving, Mastercard Installment), Visa PrePaid i Visa Business, gde se uplata evidentira na odgovarajućem računu/partiji zavisno od vrste kartice.

Uplatu dinara nije moguće izvršiti Visa Electron PrePaid Gift karticom i Mastercard Business karticom.

 

Uplatu EUR valute moguće je obaviti isključivo osnovnom debitnom platnom karticom (Visa Electron, Visa payWave, Visa Classic, DinaCard klasik, Maestro, Mastercard Debit Contactless Standard, Mastercard Debit Contactless Gold)gde se uplata evidentira na izabranom deviznom računu.

 

Za korisnike dodatnih kartica opcija uplate valute EUR nije moguća.

Uplata na račun se može vršiti u okviru definisanih limita, i to za uplatu dinara, dnevni limit iznosi 1.000.000,00 RSD, a za uplatu evra 10.000,00 EUR.

 

  1. MENJAČKI POSLOVI (MENJAČNICA)

 

Usluga menjačnice - prodaja EUR obavlja se u gotovini, putem debitne platne kartice (Visa Electron, Visa payWave, Visa Classic, DinaCard klasik, Maestro, Mastercard Debit Contactless Standard, Mastercard Debit Contactless Gold) za fizička lica, uz primenu odgovarajućeg kursa zavisno od izabranog računa i pripadnosti setu.

Usluga menjačnice - kupovina EUR obavlja se u gotovini, putem osnovne debitne platne kartice (Visa Electron, Visa payWave, Visa Classic, DinaCard klasik, Maestro, Mastercard Debit Contactless Standard, Mastercard Debit Contactless Gold) za fizička lica, uz primenu odgovarajućeg kursa zavisno od izabranog računa i pripadnosti setu.

 

Dnevni limit za transakcije kupovine ili prodaje EUR iznosi 1.000 EUR.

 

Za korisnike dodatnih kartica opcija kupovina valute EUR nije moguća.

Ukoliko se klijent na bankomatu autentifikuje platnom karticom Komercijalne banke Visa Electron PrePaid Gift, Mastercard Business karticom ili platnom karticom drugih banaka, uređaj funkcioniše kao standardni bankomat Banke, odnosno korisniku neće biti ponuđene opcije uplata RSD i EUR na lični račun i menjačnica.

 

Sve informacije o usluzi, kao i lokacije bankomata koji podržavaju korišćenje novih usluga, biće dostupne na Internet stranici www.kombank.com.