KOMBANK
DEVIZNI
račun

Ukoliko želite da svojim deviznim sredstvima raspolažete u svakom trenutku odlučite se za devizni račun.

Na devizni račun možete uplatiti sledeće vrste valuta: EUR, AUD, CAD, DKK, JPY, NOK, RUB, SEK, GBP, USD i CNY.

Pored ličnih uplata, devizni račun može vam koristiti za prilive kako iz inostranstva (loro doznake i ino čekove), tako i iz zemlje (po osnovu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, zakupa stana ili poslovnog prostora i drugo). Banka vrši otvaranje i namenskih računa u svrhu prijema ino penzije, korišćenja platnih kartica, trgovanja hartijama od vrednosti i dr.

Otvaranje i vođenje deviznog računa je besplatno. Devizni računi se vode kao beskamatni, odnosno Banka na iznos sredstava na računu ne vrši obračun i pripis kamate.

Ostali tekući računi

Saznajte šta dobijate uz ostale tekuće račune iz naše ponude